Privacy

Wanneer u zich aanmeldt bij Chan’s, vragen we u om diverse persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om onze goederen en of nieuwsbrieven aan u te kunnen leveren en verzenden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Chan’s worden gebruikt om u te informeren over onze andere producten en diensten. Uw e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden mits u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Chan’s mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Chan’s. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Chan’s.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u niet meer geïnteresseerd bent in het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.